Friday, August 23, 2013

ODBC MySQL konfigurēšana uz Ubuntu server 12 LTS

Iedomāsimies, ka mums kaut kādu iemeslu dēļ ir nepieciešams izveidot MySQL DB pieejas abstrakciju uz 32bit mašīnas. To varam izdarīt sekojoši.
Uzinstalējam ODBC MySQL konektoru:
sudo apt get install libmyodbc

Rediģējam failu /etc/odbcinst.ini
 [MySQL]
Description     = MySQL driver
Driver          = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup           = /usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage       = 1
Rediģējam failu /etc/odbc.ini

[MyCustomDSN]
Driver       = MySQL
Description  = MySQL database
Server       = localhost
Port         = 3306
User         = dbuser
Password     = somepassword
Database     = dbname
 
Ja viss ir izdevies pareizi, tad komanda odbcinst -q -d atgriež komandrindā draivera nosaukumu. Mūsu gadījumā: [MySQL]
Komanda  odbcinst -q -s atgriež ODBC datu avota nosaukumu. Mūsu gadījumā: [MyCustomDSN]
Pašās beigās varam mēģināt pieslēgties pie mūsu jaunizveidotā DSN ar komandu: isql -v MyCustomDSN.
Rezultātam jābūt šādam:
+---------------------------------------+
| Connected!                                   |
|                                                      |
| sql-statement                               |
| help [tablename]                         |
| quit                                              |
|                                                     |
+---------------------------------------+
SQL>


No comments:

Post a Comment